GaleriaPierwsze Walne Zgromadzenie członków Rejonowego Cechu Rzemiosł Różnych w Lublinie miało miejsce dnia 30 czerwca 1968 roku.

Funkcję Starszego Cechu objął, w wyniku wyborów, Pan Aleksander Czarnomski.
W kolejnych latach Cech prowadził działalność na rzecz rzemieślników
z województwa lubelskiego, a funkcje Starszych Cechu pełnili:

Andrzej Rapnicki, Jan Wołos, Marian Szarubka, Paweł Pardej,
Jan Krzyszczak i od roku 2017 Krzysztof Podolski.

Naszą siłą jest tradycja, rzetelność, uczciwość i pracowitość rzemieślników.
W roku jubileuszu 50-lecia, uchwałą Prezydium Zarządu Rzemiosła Polskiego,
nasz cech wyróżniony został złotym medalem im. Jana Kilinskiego
za zasługi dla rzemiosła polskiego wraz z odznaką.

W uroczystości jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie:

Pan Zbigniew Marchwiak - Prezes Izby, Pan Dariusz Wójtowicz - wiceprezes zarządu, Pani Magdalena Litwin-Kiec - sekretarz Izby, oraz przedstawiciele Cechu Metalowego, Cechu Rzemiosl Różnych, Cechu Krawcow, Cechu Przedsiębiorców Branży
Budowlanej i Drzewnej.Wyjazd Niepokalanów, opłatek i obiadBieszczadyMuszyna