Zarząd

  Imię i Nazwisko Funkcja
Krzysztof
Podolski
Starszy
cechu
Chruścicki
Tomasz
Podstarszy
cechu
Dyś
Tomasz
Skarbnik
Zarządu
Krasnodębska-Ciołek
Anna
Sekretarz
Zarządu
Bielecka
Małgorzata
Członek
Zarządu