Linki


UCHWAŁY

UCHWAŁA 1 2015 (plik .pdf)

RÓŻNE


AKTY PRAWNE

Ustawa o rzemiośle
Refundacje - rozporządzenie
Prace wzbronione młodocianym 1
Prace wzbronione młodocianym 2
Praktyczna nauka zawodu
Przygotowanie zawodowe młodocianych (Dz.U. z 1996, 2002)
Przygotowanie zawodowe młodocianych (Dz.U. z 2005)
Egzaminy - stan do końca roku 2005
Egzaminy - stan od stycznia 2006 r.


STATUT

Statut